Κυριακή 8 Μαΐου 2022

Πάσχα 2022 - ΚΥΡΙΑΚΗ των ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ - Κήρυγμα π.Γεωργίου Αγγελακάκη

 Χριστός Ανέστη!

Ολόκληρη η ακολουθία της Κυριακής των ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ  (25-4-2022 του πατρίου ημερολογίου), 

στο βίντεο που ακολουθεί:


https://youtu.be/tJVaGZj5gX0

Το κήρυγμα του π.Γεωργίου ξεκινάει στο στο 3:04 του βίντεο.
Το κήρυγμά μπορείτε να το ακούσετε και εδώ:

«ΥΜΝΟΣ ΣΤΑ ΜΕΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΑΡΘΕΝΟΥ».
(ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ 8-5-22)
π.Γεώργιος Αγγελακάκης

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ. 
 Απόστολος: Πράξεων των Αποστόλων, κεφ.στ', στιχ.1-7 
 Ο ΠΙΣΤΟΣ ΛΑΟΣ ΕΚΛΕΓΕΙ ΤΟΥΣ ΕΠΤΑ ΔΙΑΚΟΝΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ. 

 Ευαγγέλιον: Κατά Μάρκον, κεφ. ιε', 43- ιστ' , 8. 
 Ο ΙΩΣΗΦ Ο ΑΡΙΜΑΘΑΙΟΣ ΕΝΤΑΦΙΑΖΕΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ. 
ΟΙ ΜΥΡΟΦΟΡΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΚΕΝΟ ΤΑΦΟ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΑΓΓΕΛΛΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ. 

 Ἀπολυτίκιον  Ἦχος β’ 
Ὅτε κατῆλθες πρὸς τὸν θάνατον, ἡ ζωὴ ἡ ἀθάνατος, τότε τὸν ᾍδην ἐνέκρωσας, τῇ ἀστραπῇ τῆς θεότητος, ὅτε δὲ καὶ τοὺς τεθνεῶτας ἐκ τῶν καταχθονίων ἀνέστησας, πᾶσαι αἱ Δυνάμεις τῶν ἐπουρανίων ἐκραύγαζον. Ζωοδότα Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι. Δόξα Πατρί… 

Ἦχος β’
 Ὁ εὐσχήμων Ἰωσήφ, ἀπὸ τοῦ ξύλου καθελὼν τὸ ἄχραντόν σου Σῶμα, σινδόνι καθαρᾷ, εἰλήσας καὶ ἀρώμασιν, ἐν μνήματι καινῷ κηδεύσας ἀπέθετο, ἀλλὰ τριήμερος ἀνέστης Κύριε, παρέχων τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος. Καὶ νῦν… 

Ἦχος β’ 
Ταῖς μυροφόροις γυναιξί, παρὰ τὸ μνῆμα ἐπιστάς, ὁ Ἄγγελος ἐβόα. Τὰ μύρα τοῖς θνητοῖς ὑπάρχει ἁρμόδια, Χριστὸς δὲ διαφθορᾶς ἐδείχθη ἀλλότριος ἀλλὰ κραυγάσατε, ἀνέστη ὁ Κύριος, παρέχων τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος. 

 "Χαίρετε λαοὶ καὶ ἀγαλλιᾶσθε, Ἄγγελος ἐκάθισεν εἰς τὸν λίθον τοῦ μνήματος, αὐτὸς ἡμᾶς εὐηγγελίσατο, εἰπών, Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, ὁ Σωτὴρ τοῦ κόσμου καὶ ἐπλήρωσε τὰ σύμπαντα εὐωδίας΄ Χαίρετε λαοὶ καὶ ἀγαλλιᾶσθε." 

 "Ἀναστάσεως ἡμέρα, καὶ λαμπρυνθῶμεν τῇ πανηγύρει, καὶ ἀλλήλους περιπτυξώμεθα. Εἴπωμεν ἀδελφοί, καὶ τοῖς μισοῦσιν ἡμᾶς· Συγχωρήσωμεν πάντα τῇ Ἀναστάσει, καὶ οὕτω βοήσωμεν· Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας, καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι, ζωὴν χαρισάμενος."

Δευτέρα 2 Μαΐου 2022

Πάσχα 2022 - Κυριακή του Θωμά - Κήρυγμα π.Γεωργίου Αγγελακάκη

 

Χριστός Ανέστη!

Ολόκληρη η ακολουθία της Κυριακής του Θωμά (18-4-2022 του πατρίου ημερολογίου), 

στο βίντεο που ακολουθεί:

https://youtu.be/zNjfRxZuuto

Το κήρυγμα του π.Γεωργίου ξεκινάει στο στο 2:22 του βίντεο.Το κήρυγμα μπορείτε να ακούσετε και εδώ:
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ. 
Απόστολος: Πράξεων των Αποστόλων , κεφ.ε', στιχ.12-20 
ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΔΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 
ΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΦΥΛΑΚΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΖΟΝΤΑΙ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΣ. 

Ευαγγέλιο: Κατά Ιωάννην, κεφ. κ', στιχ.19-31 
ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΝΤΟΣ ΙΗΣΟΥ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΑΣ, ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΘΩΜΑ.

Κυριακή 24 Απριλίου 2022

Κυριακή 17 Απριλίου 2022

ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΟΝ Πατέρα Γεώργιο Αγγελακάκη!!! ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΟ ΓΕΝΕΘΛΙΟΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ


Πρόγραμμα ακολουθιών Μεγάλης Εβδομάδος:
Κυριακή των Βαΐων: ώρα: 19:00
Μ. Δευτέρα: 19:00
Μ.Τριτη: 19:00
Μ.Τεταρτη: 17:00
Μ.Πεμπτη: 19:00
Μ.Παρασκευη:19:00
Ακολουθία Αποκαθήλωσης: 10:30 
Ακολουθία επιταφίου: 19:30
Μ.Σαββατο: Ακολουθία Αναστάσεως: 23:00

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΔΩ:
https://www.youtube.com/channel/UCH31bvLSqe2kKk0sXB6Gw_w/livestreaming


Θα γίνει προσπάθεια όλες οι ακολουθίες να μεταδίδονται ζωντανά για τους αποτειχισμένους αδερφούς που είναι μακρυά και δεν μπορούν να παραστούν

(Ευχαριστούμε το ιστολόγιο Αγκαλιά της Παναγιάς για την επιμέλεια του προγράμματος)
Υπάρχει περίπτωση για τεχνικούς ή άλλους λόγους κάποια ακολουθία να ξεκινήσει 10 ή και περισσότερα λεπτά αργότερα από την ώρα που έχει ανακοινωθεί.

Παρασκευή 15 Απριλίου 2022

«Το μεγαλύτερο επίτευγμα στη ζωή μας ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΤΑΝΟΙΑ». Ομιλία π.Γεωργίου Αγγελακάκη. Κυριακή Ε' νηστειών (10-4-2022 ν.η.)

ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΤΑΝΟΙΑ
28-3-2022 του πατρίου ημερολογίου.
ΚΥΡΙΑΚΗ Ε' ΝΗΣΤΕΙΩΝ, ΜΑΡΙΑΣ ΑΙΓΥΠΤΙΑΣ 
ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ κεφ.ι' , στιχ.32-45 

ΤΡΙΤΗ ΠΡΟΡΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΘΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ. 
ΑΙΤΗΜΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΚΑΘΕΔΡΙΕΣ.

Ομιλία στο Ευαγγέλιο:

ΟΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΓΑΣ, ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΥΠΗΡΕΤΗΣ ΠΑΝΤΩΝ (Μαρκ.ι',43)


Κήρυγμα μετά την Θεία Ευχαριστία:Πέμπτη 3 Φεβρουαρίου 2022

«ΚΑΛΗΜΕΡΑ...., Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΙΜΑΙ. ΚΑΝΕ ΥΠΟΜΟΝΗ.!!!» (Κυριακή των 10 ΛΕΠΡΩΝ 30-1-22) π.Γεώργιος Αγγελακάκης

 «ΚΑΛΗΜΕΡΑ...., Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΙΜΑΙ.  ΚΑΝΕ ΥΠΟΜΟΝΗ.!!!»  

Κυριακή των 10 ΛΕΠΡΩΝ 30-1-2022

π.Γεώργιος Αγγελακάκης


https://youtu.be/sXhi9ljZKYw


17-1-2022 του πατρίου ημερολογίου. 

 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ' ΛΟΥΚΑ, 

ΤΩΝ 10 ΛΕΠΡΩΝ, ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ. 

 ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ, κεφ.ιζ', στιχ. 12-19 

 Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΔΕΚΑ ΛΕΠΡΩΝ. ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΑΧΑΡΙΣΤΙΑΠαραθέτουμε ένα μικρό απόσπασμα:

«Θαυμάζω αδέρφια μου, θαυμάζω, ανάμεσα στα άλλα
πόσο εύκολη έκανε τη σωτηρία μας ο Θεός.

Ίσως μερικοί να νομίζουν ότι είναι αγρυπνίες, προσευχές, άσκηση,
αυτά που κάνουν οι ερημίτες και οι μοναχοί επί τω πλείστω

Και όμως, όταν θυμηθείς αυτό που λέει ο Κύριος :
Εάν συγχωρείτε, θα σας συγχωρήσω
εάν ελεείτε, θα σας ελεήσω
εάν αφήνετε τα παραπτώματα, τις αδικίες,
τις πίκρες, που σας προσφέρουν οι άνθρωποι,
κι Εγώ θα σας χαρίσω το μεγάλο το δάνειο.

Θυμάστε την περίπτωση (παραβολή) με τα μύρια τάλαντα
που χρωστούσε ένας στον Ουράνιο πατέρ, στον Βασιλιά 
και σ αυτόν κάποιος χρωστούσε κάτι δηνάρια, εκατό δραχμές δηλαδή,
αυτός εκατομμύρια όμως χρωστούσε
Του τα χάρισε (ο Θεός), 
και ο αγνώμων αντί να χαρίσει κι αυτός ενός αδερφού, που του χρωστούσε 100 δηνάρια, 
τον έπιασε και τον έπνιγε στο δρόμο.


Με όποιο μέτρο μετράτε, έτσι θα σας μετρήσω
Εάν συγχωρείς τους ανθρώπους, τους δίνεις άφεση των αμαρτιών, δεν έχεις να φοβηθείς
Αν δεν κρίνεις, δεν θα σε κρίνω
Και με όποιο μέτρο μετράς, με το ίδιο θα σε μετρήσω.

Πως θα περιμένεις εσύ έλεος από το Θεό, 
εάν δεν συγχωρείς και τα τραβάς και τα παίρνεις μέχρι στον τάφο, αιώνια.»

π.Γεώργιος Αγγελακάκης


Κυριακή 23 Ιανουαρίου 2022

ΑΓΡΥΠΝΕΙΤΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ. Αυτή είναι η λύση στην σημερινή ΚΡΙΣΗ (16-1-22) π.Γεώργιος Αγγελακάκης


ΑΓΡΥΠΝΕΙΤΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ. Αυτή είναι η λύση στην σημερινή ΚΡΙΣΗ

Κυριακή 16-1-2022

π.Γεώργιος Αγγελακάκης
3-1-2022 του πατρίου ημερολογίου. 

 ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ. 

 ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β' ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΑΥΛΟΥ 
κεφ.δ' , στιχ.5-8 
 ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 
κεφ.α', στιχ.1-8. 

 Ο ΑΓΙΟΣ ΤΙΜΙΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ.